Betrouwbaar, energiek, sociaal, onvoorwaardelijk betrokken, zeer prettig om mee samen te mogen werken. Daarbij een persoon waar je op en mee kunt bouwen. Turquoise Coöperatie is daar het bestaande bewijs van!

Chantal Blom
Turquoise Coöperatie u.a. | Bedrijfsleider, Coach, Trainer

Afgelopen jaren heb ik gewerkt in opdracht van:

Alwel
Area Wonen
Bouwstenen voor Sociaal
Buurtbinders
CultuurWerkplaats Rotterdam
Cob-Web
Cultuurwerkplaats
Delfshaven Coöperatie u.a.
DOCK Haarlem
Fatima aan Zet
Gemeente Almere
Gemeente Breda
Gemeente Den Haag
Gemeente Eindhoven
Gemeente Tilburg
Gemeente Maashorst
Gemeente Uitgeest
Gemeente Schiedam
Gemeente Waalwijk
Gemeente Veldhoven
Gemeente Venlo
Kenniscentrum Wonen en Zorg

Knaapen Groep
LSA Bewoners
NRP Academie
ONS label Breda
Over Morgen
Platform31
Renda
Servicepunt Duurzame Energie
Stichting Doen
Stichting Ode
Sûr Atelier
Turquoise Coöperatie u.a.
TBV Wonen
Vivent
Vidomes
Wijkpaleis
WonenBreburg
Wonen Limburg
Woonlinie
Zorggroep Noord-Limburg

 

In samenwerking met vele anderen heb ik gewerkt aan de volgende projecten, opdrachten, presentaties en publicaties:

Mariëlle heeft een enorme ervaring en vakkennis op projectmanagement. Daarbij zet zij haar coachende vaardigheden in bij projectleden, zodat het (project)team optimaal loopt. Mariëlle werkt vanuit een verbindende, oplossingsgerichte manier met veel positieve gedrevenheid. Een perfecte combinatie van competenties binnen oa een politieke organisatie die gericht is op- en ingericht is voor de inwoners.

Eveline van Beers

Gemeente Maashorst | Teammanagement 

Bij de realisatie van mfa Ontmoetingsplein Mellepark in Uden heb ik kennis mogen maken met Mariëlle. We bleken wel al gelinkt te zijn, enkele jaren daarvoor was voor deze mfa reeds een visie opgesteld door Stock5. Balletjes kunnen raar maar mooi rollen. Mariëlle heeft in de late fases van het project ook inhoudelijk met haar expertise en ervaring nog een enorme bijdrage geleverd aan de realisatie van het Ontmoetingsplein. Dank je wel daarvoor en voor de fijne samenwerking in ons fijne projectteam!

Edwin Verbruggen

Gemeente Maashorst |  Projectleider

Op het moment dat ik contact zocht met Mariëlle begon ik aan mijn eerste opdracht als projectleider voor een zorginstelling. Een nieuwe functie voor mij en een nieuwe functie binnen deze organisatie. Een grote klus met veel uitdagingen.

Ik benaderde Mariëlle vanwege haar ervaring. Ik had behoefte aan een onafhankelijk iemand die als een helikopter mee kon kijken naar het proces en voor mij als mentor kon fungeren.

Mariëlle is echt naast me gaan staan. Ze heeft zowel gekeken naar het proces binnen de organisatie als naar mij persoonlijk. Ze overziet wat er speelt, kijkt verder naar onderliggende problemen in de organisatie en laat je tot innovatieve oplossingen komen. Daarnaast heeft Mariëlle me ook persoonlijk aangestuurd uit mijn comfort-zone te komen. Ik ben als professional sterker gaan staan en heb in een snel tempo nieuwe vaardigheden aangeleerd waarvan ik niet wist dat ik ze in me had.

Niobe Rekkers

Binnen KnaapenGroep hebben we steeds vaker te maken met langjarige samenwerkingen. Voor een corporatie was één project afgerond en startte een nieuw project. Af en toe liep de samenwerking een beetje stroef doordat verwachtingen naar elkaar niet helemaal helder waren. Tijd om even stil te staan bij wat goed ging en wat beter kon. Het team vond het ook belangrijk dat er een evaluatie plaatsvond.   

De samenwerking met Mariëlle liep super. Samen hebben we een mooi creatief programma voor de evaluatie bedacht. Wat ook spannend was, omdat we binnen ons bedrijf nog nooit op een dergelijke manier een project hebben geëvalueerd.

 Door de lockdown moest de projectevaluatie online. Dat ging hartstikke goed. Marielle bracht rust in het team en dat kunnen we bij Knaapen wel gebruiken. Er is een opening ontstaan om eerlijker en directer met elkaar te communiceren. De weken erna werd er door het team regelmatig teruggeblikt op de evaluatie. Het is een vruchtbare bijeenkomst geweest. Dank Mariëlle!  

Floor van der Putten
KnaapenGroep | Teamleider bewonerscommunicatie

Elk jaar organiseren we de Dag van de Bewoner bij Renda. Ik was Mariëlle al een aantal keer tegengekomen in het netwerk, dus ik heb haar gebeld om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Er was meteen een goede klik. Ik heb de samenwerking als zeer goed ervaren. Ik stond er van te kijken hoe snel Mariëlle onderdeel werd van het team. Haar positieve energie was aanstekelijk. Ze is een echte aanpakker en erg stipt. Afspraak is afspraak. En ze nam de tijd voor de evaluaties waardoor we weer konden verbeteren.

Een fijne samenwerking die ons nieuwe inzichten en een geslaagd event heeft opgeleverd.

 Elleke van de Westeringh 

Renda | Community Manager

 

Mariëlle heeft ons begeleid en ondersteund bij het opzetten van Oranjerijk, een (bewoners)initiatief dat zich richt op de verbetering van de sociale en economische positie van wijkbewoners en de leefbaarheid in de wijk. Mariëlle luistert goed naar je vraag en deelt vol passie haar kennis en ervaring. Daarnaast is ze echt steengoed met cijfers en het opstellen van een bedrijfsbegroting. Zeker een aanrader om je door haar te laten ondersteunen!

Mieke Kox
Gemeente Uden | Projectleider Maatschappelijke Dienstverlening

Met veel plezier heb ik voor de gemeente Haarlem samengewerkt met Mariëlle de Groot. Zij heeft veel ervaring met het opzetten van samenwerkingstrajecten tussen gemeentes, welzijnsorganisaties, bewoners en andere partners in de stad, zoals het opzetten van bewonerscoöperaties in wijken met sociale uitdagingen. 
Met de ondersteuning van Mariëlle is in korte tijd in Haarlem een moeilijk te bereiken groep bewoners met veel enthousiasme een bedrijf in horeca begonnen, dat inmiddels goed draait in Haarlem Oost. Mariëlle heeft veel verstand van alle aspecten die hierbij komen kijken, van motivatie van deelnemers en financiële (en subsidiële) ondersteuning hiervan, tot aan alle regelgeving die vanuit de overheid komt kijken mbt bijvoorbeeld behoud van uitkering van deelnemers. Met veel daadkracht en betrokkenheid bijt zij zich vast in al deze aspecten om het project tot een succes te brengen!

Mieneke Zijlmans
Gemeente Haarlem | Gebiedsverbinder Haarlem Oost

Buurtbinders krijgt een palet aan vraagstukken over leefbaarheid binnen. Ieder vraagstuk met een bijbehorend verleden, dynamiek en behoefte. Het werkt echt als wij van buitenaf met een scherp oog en kritische blik bevraagd worden, dat helpt ons vooruit. En dat is wat Mariëlle bij mij doet. Mariëlle komt snel tot de kern: Wat is jouw opgave? Je positie? Wie of wat heb je nodig? Haar manier van bevraging en haar bevestiging naar mij over wat deugt, maakt dat ik snel tot de kern kom en exact weet hoe ik het vraagstuk kan en wil aanvliegen!

Maartje van der Lee, Buurtbinders

Als wijkregisseur maak ik het dagelijks mee. De projectmanagers met wie ik mag werken in maatschappelijke projecten, staan voor de pittige uitdaging om hun opdracht (als die er al is) overtuigend te begrenzen en tegelijkertijd maximaal recht te doen aan maatschappelijk rendement. Gedreven door dat laatste, durven moedige projectmanagers te gaan voor de breedte van de opgave. Ze hebben de overtuiging dat het proces en de relaties niet een kostenpost – maar een bron van opbrengsten zijn. ‘Betrokkenheid’ verwarren ze niet met ‘gedoe’. Onbestemdheid, black-boxes en ‘geheimen’ zijn voor deze projectmanagers geen reden om in de beschutting van hun opdracht te blijven. Weerstand, weerbarstigheid, fouten maken en kwetsbaar zijn, zien ze als de bron van hun persoonlijke effectiviteit. Deze projectmanagers ontwikkelen de laatste jaren steeds meer repertoire en instrumentarium; om effectiever te worden, maar vooral ook om de grote voldoening die een geslaagd maatschappelijk project geeft. De P8® projectaanpak van Mariëlle de Groot, verschaft moedige projectmanagers een compleet en samenhangend concept, om de slaagkans van hun project te vergroten, hun persoonlijke effectiviteit te verhogen, maar bovenal de gretigheid te wekken voor het volgende maatschappelijke project.”

Han van Geel

Gemeente Zutphen | Wijkregisseur

Ik heb Mariëlle leren kennen als iemand met een positieve drive en daadkracht. Door haar scherpte houdt ze altijd de hoofdlijn en de randvoorwaarden op haar netvlies; waar gaan we naartoe en wat is er nodig. Hoe dat gebeurt, kan bij haar alle kanten op. Uitgangspunt is dat het kan. Ze heeft altijd oog voor wat onder de omstandigheden wél mogelijk is. Door haar optimisme en gedrevenheid, worden beren het bos in gestuurd. Ze brengt leef- en systeemwereld samen en bijt zich erin vast. Zo weet ze altijd te zorgen voor beweging en een resultaat dat ertoe doet.

Yvonne Ebbers
Spectrum | Procesbegeleider, sociaal ondernemer & arbeidsparticipatie, wijkontwikkeling

Marielle is een oud collega van mij die ik gelukkig ben blijven volgen. Vanuit de kennis die zij heeft opgebouwd als concept- en projectontwikkelaar heeft zij zich ontwikkeld tot een verbinder tussen het sociaal domein en de wereld van ruimtelijke ordening en vastgoed. Ook fijn dat ik haar nu kan inzetten als docent voor de dag met als thema Ondernemen bij de NRP Academie!

Erna van Holland
COB-WEB advies | Directeur

Ik kende Mariëlle al van haar werkzaamheden voor DOCK sinds 2016. Haar zakelijke kennis van bedrijfsvoering en cijfers in combinatie met haar kennis op gebied van maatschappelijke organisaties en gemeentes vielen mij toen al op. Het is een unieke combinatie. Zij spreekt de talen van deze verschillende werelden en kan ze verbinden. Wij hebben Mariëlle ingeschakeld voor het maken van een ondernemingsplan en het verkrijgen van financiering voor onze sociale onderneming. Ik heb vol vertrouwen op haar kennis gevaren. Het was spannend om alles los te laten. Er is een frisse wind door onze sociale onderneming gegaan, we zijn als team sterker geworden en uiteindelijk hebben we – na de nodige aanpassingen – de financiering gekregen die we wilden binnenhalen.

Lara Scot
Sûr Atelier | Founder

Mariëlle maakte deel uit van mijn team adviseurs bij AlleeWonen. Ik kijk met veel plezier terug op onze samenwerking. Als adviseur was Mariëlle: eigenzinnig, altijd denkend in oplossingen, in staat om los te komen van de context en een ander geluid te laten horen. Maar naast deze adviesvaardigheden heb ik Mariëlle leren kennen als een doorpakker, die niet stilvalt bij tegenslag. Zij weet als geen ander ideeën naar voren te brengen, daarover te adviseren, maar dan vervolgens ook de implementatie ter hand te nemen. Fijn mens, fijne collega, fraaie resultaten!

Bram van der Vaart
Alwel | Manager Strategie & Waardesturing

In onze zoektocht naar het zorgvuldig betrekken van inwoners bij het aardgasvrij maken van buurten heeft Mariëlle ons goed op weg geholpen in de werksessie met andere gemeenten en de aansluitende coachingsessies met ons eigen team. Zij wist met haar open houding en positieve insteek een impuls te geven aan ons team om met nog meer zelfverzekerdheid door te gaan met onze projecten.

Ik wens elk team deze fijne gesprekken met iemand als Mariëlle toe!

 Melle de Jong

De Buch | Adviseur Energietransitie

 

De CultuurWerkplaats Tarwewijk wilde meer eigen inkomsten genereren en had een bedrijfsplan gemaakt voor haar horeca-activiteiten. Via LSA Bewoners werd ik in contact gebracht met Mariëlle, omdat we wilden toetsen of er draagvlak was voor het plan bij onze vrijwilligers.

Zij heeft vanaf het begin de tijd genomen om naar onze wensen te luisteren, de situatie te analyseren en te kijken wat wij nodig hebben. Haar plan van aanpak overtuigde meteen.

Mariëlle hanteert een persoonlijke en hartelijke benadering en is tegelijkertijd zakelijk en kritisch als het nodig is.

De begeleiding heeft ons het volgende opgeleverd: duidelijkheid over de mogelijkheden om met horeca inkomsten te generen, een professionele exploitatiebegroting, meer inzicht in de wijze waarop we de interne bedrijfsvoering kunnen organiseren en geloof in de mogelijkheden van onze vrijwilligers. 

Karin Trenkel
CultuurWerkplaats Tarwewijk | Directeur

Een prachtig praktisch boek. Het neemt je mee in werkelijk alle facetten van projectmatig werken in maatschappelijke opgaven. Gelardeerd met voorbeelden uit de praktijk, zowel van Mariëlle zelf als van andere ervaringsdeskundigen.

Mariëlle is open en eerlijk en dat geeft een fantastisch inkijk in de wereld van maatschappelijk projectleiderschap, de ‘geheimen’ zijn na het lezen van dit boek openbaar. Naast alle tips, aanwijzingen en adviezen zijn alleen al de verwijzingen naar bronnen en personen een schat aan informatie.

Maar dan begint het pas: doe het maar eens! Ook daar helpt Mariëlle je mee helpen door steeds een opdracht mee te geven waar je zelf mee aan de slag kan.

 Barbara Middelhoff
Diep | Werkt aan maatschappelijke innovatie en transitie

De workshop was heel interessant, daar heb ik zeker van geleerd.

Kees van Broekhuijsen

Parteon | Regisseur Vastgoed

 

Ik heb het boek met veel plezier en interesse gelezen. Ik vind het een mooie combinatie van praktische tips, waardevolle ervaringen en een bundel aan persoonlijke ontwikkeltools die je als projectmanager EN als mens verder kunnen helpen.

Chris Huppertz
Woningbouwcorporatie Sint Trudo Projectmanager / ontwikkelaar

Mariëlle heeft heel open geschreven over haar ervaringen in haar eigen praktijk en uit de praktijk van vakgenoten. Ze biedt hier vervolgens een creatieve kijk op met leuke inzichten, tips en ideeën waar ik ook echt mee aan de gang wil.

Theorie en opleidingen gaan vaak in op het op gang brengen van een project. Mariëlle gaat ook in op wat je tegen kunt komen als je project op stoom is.

Leuk en leerzaam voor iedere projectleider die zichzelf in de spiegel wil aankijken en zich afvraagt hoe je kunt blijven groeien en ontwikkelen in dit vak.

Mariska van Dijk
Projectleider bij een grote gemeente

 Het verhaal spreekt aan en ik doe echt nieuwe inzichten op. Dat is gezien mijn ervaring als projectmanager een pluspunt voor het boek!!

Jasper van der Wal
Woningbouwcorporatie | gebiedsontwikkelaar

Designed & developed by Dream Brand

Stuur me gerust een berichtje!