Die uitspraak heb je vast vaker van me gehoord. Maar wat is dat eigenlijk, commitment? Commitment is  dat je van binnenuit ervoor kiest om het resultaat te bereiken wat je voor ogen staat.

Voor de volle 100%

Vaak zeggen we dat we gecommitteerd zijn. Maar uit ons gedrag blijkt vervolgens iets heel anders. Dan proberen we ons project te realiseren in plaats van dat we er voor de volle 100% voor gaan. Dan handelen we aarzelend in plaats van met overtuiging. Of we twijfelen aan de gekozen route en keren na een dappere eerste stap op een nieuw pad, terug op de route waarvan de uitkomsten voorspelbaarder zijn. Allemaal tekenen dat het nog een beetje rammelt met ons commitment.

Commitment is een keuze

Dat is heel menselijk. Commitment is namelijk een keuze. Een keuze die je pas echt kunt maken na een zorgvuldig proces. Een proces waarin je eerst een beeld vormt van waar je naar toe werkt. Je vervolgens verkent wat jouw bijdrage daarin is. En je ook nog voor jezelf toetst of het voor je klopt.

Heb je de benodigde vaardigheden (grotendeels) in huis? Geloof je dat je het kunt waarmaken en voel je het als een positieve uitdaging? Past deze opdracht bij jou als mens en vind je hem leuk? Ben je bereid om ook de minder leuke aspecten te accepteren die horen bij de route naar het te bereiken resultaat? Is dat wat je gaat opleveren waardevol voor de maatschappij? Sluit het aan bij de persoonlijke doelen die je hebt?

Projectmanager

Door deze vragen vooraf te onderzoeken, kom je er achter waar je nog werk te verrichten hebt voordat je je echt kunt committeren aan je project. Misschien kom je erachter dat het project je past als een jas. Of juist niet.

Bedenk dan goed of je het echt wilt doen, want alleen een gecommitteerde projectmanager is in staat om te doen wat nodig is om een project te realiseren.

Meer lezen?

Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Onder blog staan al mijn artikelen. Of je kan je gegevens hieronder achterlaten, dan stuur ik je eens per 2 tot 4 weken een update met daarin mijn nieuwste blogartikelen. Voel je vrij om mijn updates eens uit te proberen (je hebt je namelijk zo weer afgemeld).

dit veld niet invullen s.v.p.

We zullen in geen geval jouw gegevens doorgeven aan anderen.

dit veld niet invullen s.v.p.

Stuur me gerust een berichtje!