Tijdens de kennismakinggesprekken voor je project hoor je links en rechts wat kritische geluiden. ‘Geef mij maar 10 politieagenten erbij in plaats van weer een nieuw project’. ‘Dat die methode daar werkt, wil niet zeggen dat die hier ook werkt.’ Of subtieler in de vorm van ‘Ik geloof hier wel in, maar ik heb alleen geen uren om hier tijd voor te maken.’

Als projectmanager hoor je dit allemaal aan. Je denkt: ‘Ben ik nu echt de enige die dit project belangrijk vindt en die er geloof in heeft dat dit gaat lukken?’ Met ieder gesprek voel je je eigen enthousiasme voor je project dalen. Met ieder gesprek voel je je opdracht steeds zwaarder worden.

Draagvlak voor je project

Als projectmanager willen we het liefst gecommitteerde projectteamleden en samenwerkingspartners. Mensen die samen met jou de klus gaan klaren. De praktijk is vaak een andere. Je hebt dan het gevoel dat jij de enige bent die er geloof en vertrouwen in heeft en er helemaal voor wil gaan. Hoe organiseer je nou dat er bij je collega’s en samenwerkingspartners meer draagvlak en commitment ontstaat voor je project?

Ellende en weerstand

Dan moet je iets tegennatuurlijks doen. Namelijk alle ellende en weerstanden die je tegenkomt in je project openlijk op tafel leggen. Bijvoorbeeld door de volgende vraag te stellen: ‘Waar denk jij dat het mis gaat in dit project?’

Het antwoord op die vraag is spannend. Het antwoord wil je als projectmanager vaak niet horen, omdat het extra moeilijkheden en nog meer werk op levert. Vooral als je zelf nog geen goed beeld hebt van de route die je wilt gaan lopen of nog onzeker bent over de manier waarop je je project wilt aanpakken. Dan zit je vaak niet te wachten op nog meer uitdagingen. Dat is heel menselijk.

Inzicht 

Toch kan het stellen van die vraag je veel opleveren. Je maakt hiermee helder wat de echte opgave is waar je in je project voor staat: de zaken waar je enthousiast van wordt, én de hordes en belemmeringen die daarbij horen. Je maakt ze inzichtelijk voor jezelf en voor je projectteamleden. Pas als die hordes en belemmeringen benoemd en geaccepteerd worden, kan je samen met je collega’s en samenwerkingspartners onderzoeken hoe je ze kan op lossen en ontdekken wat er voor nodig is om iemand te laten aanhaken. Door dit soort gesprekken te voeren sta je er dan niet meer alleen voor, maar nodig je een ander uit om het samen te doen.

Commitment vergroten

Door die ene vraag te stellen, maak je dus de weerstanden en twijfels, die de betrokkenen voelen, over je project zichtbaar en bespreekbaar. De antwoorden op die vraag dicht je samen en gaan je helpen om het commitment van je collega’s en samenwerkingspartners te vergroten.

Meer lezen?

Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Onder blog staan al mijn artikelen. Of je kan je gegevens hieronder achterlaten, dan stuur ik je eens per 2 tot 4 weken een update met daarin mijn nieuwste blogartikelen. Voel je vrij om mijn updates eens uit te proberen (je hebt je namelijk zo weer afgemeld).

dit veld niet invullen s.v.p.

We zullen in geen geval jouw gegevens doorgeven aan anderen.

dit veld niet invullen s.v.p.

Stuur me gerust een berichtje!